Question
Cập nhật vào
20 Thg 12 2018

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa me enseñaron MANEJA el dolor me enseñaron MANEJO el dolor ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa me enseñaron MANEJA el dolor và me enseñaron MANEJO el dolor ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question