Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
27 Thg 10 2016

Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa Debit card didn't activate Debit card was not activated ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hà Lan
  • Tiếng Anh (Anh)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Debit card didn't activate và Debit card was not activated ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question