Question
Cập nhật vào
28 Thg 12 2018

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi về Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Nói câu này trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào? i need a hotel

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tiếng A-rập Tương đối thành thạo
 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào? i need a hotel
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question