Question
Cập nhật vào
31 Thg 12 2018

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa improve develop ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa improve và develop ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question