Question
Cập nhật vào
3 Thg 1 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Hong Kong)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 幾好 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Hong Kong)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Hong Kong)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 幾好.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question