Question
Cập nhật vào
12 Thg 1 2019

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

... él acreditándose con vitorias, hasta FORZALLES a tratar de paces, quedándose con el reino... có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Galician
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này ... él acreditándose con vitorias, hasta FORZALLES a tratar de paces, quedándose con el reino... có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question