Question
Cập nhật vào
1 Thg 11 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

I'm too tired out to fight off the urge to sleep. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question