Question
Cập nhật vào
20 Thg 1 2019

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

lit en una expresión urbana? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Indonesia
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này lit en una expresión urbana?   có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question