Question
Cập nhật vào
3 Thg 11 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với understood . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với understood.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question