Question
Cập nhật vào
3 Thg 2 2019

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa involve engage ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng A-rập
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng A-rập
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng A-rập
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng A-rập
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa involve và engage ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question