Question
Cập nhật vào
4 Thg 2 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa head off to Japan head out to Japan take off for Japan leave for Japan ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

補足があればここに書きましょう。ここに質問文を別の言語で書いても構いません。
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa head off to Japan và head out to Japan và take off for Japan và leave for Japan ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question