Question
Cập nhật vào
4 Thg 2 2019

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 請問 「回覆」 跟 「回復」 差在哪裡呢? . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 請問 「回覆」 跟 「回復」 差在哪裡呢?.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question