Question
Cập nhật vào
10 Thg 2 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

你是内内个内内 có nghĩa là gì?

这是歌曲「陽光彩虹小白馬」的歌词  歌词中的“内”是表达什么?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 你是内内个内内 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question