Question
Cập nhật vào
13 Thg 2 2019

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Испанский язык я не знаю, с помощью этих упражнений хочу познакомиться с ним.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Испанский язык я не знаю, с помощью этих упражнений хочу познакомиться с ним.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question