Question
Cập nhật vào
13 Thg 2 2019

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Bun-ga-ri
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? i forbid you to pick me up. i’ll come with a taxi

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? i forbid you to pick me up. i’ll come with a taxi
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question