Question
Cập nhật vào
15 Thg 2 2019

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm flood .

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question