Question
Cập nhật vào
18 Thg 2 2019

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 疑問 と 質問 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 疑問 と 質問.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question