Question
Cập nhật vào
15 Thg 3 2014

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

What does this mean?好きとかじゃなくて?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What does this mean?好きとかじゃなくて?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question