Question
Cập nhật vào
19 Thg 3 2019

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Paraway
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là sự khác biệt giữa 1. To my understanding you're missing paper work. 2. To the best of my understanding you're missing paper work. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 1. To my understanding you're missing paper work. và 2. To the best of my understanding you're missing paper work. ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question