Question
Cập nhật vào
14 Thg 11 2016

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Kazak
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

to high on potenuse có nghĩa là gì?

there was a joke based on word play. High on potenuse sound similar to Hypotenuse. I wish to know the meaning of this joke. Thank you!
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này to high on potenuse  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question