Question
Cập nhật vào
13 Thg 6 2015

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

もし1000万円あったら、世界旅行をします。

Why there are もし and ~たら in a same sentence? Isn't that means:
(In case + If) I have 10000000 yen, then I'll travel around the world.
?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
もし1000万円あったら、世界旅行をします。

Why there are もし and ~たら in a same sentence? Isn't that means:
(In case + If) I have 10000000 yen, then I'll travel around the world.
?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question