Question
Cập nhật vào
5 Thg 4 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 人家 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 人家.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question