Question
Cập nhật vào
6 Thg 5 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Esperanto
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với “察覺”跟“覺察”的差別在哪裡? . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với “察覺”跟“覺察”的差別在哪裡?.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question