Question
Cập nhật vào
23 Thg 11 2016

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa お và を ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question