Question
Cập nhật vào
8 Thg 5 2019

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? "How was your trip to Korea?"

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? "How was your trip to Korea?"
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question