Question
Cập nhật vào
13 Thg 5 2019

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? ビジネスメールで「返事が返ってき次第、また連絡いたします」という表現が正しいですか?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? ビジネスメールで「返事が返ってき次第、また連絡いたします」という表現が正しいですか?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question