Question
Cập nhật vào
30 Thg 5 2019

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa Puedo verte. Te puedo ver. (they’re meant to mean I can see you.) ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Rôman

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Rôman
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Puedo verte. và Te puedo ver. và (they’re meant to mean I can see you.) ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question