Question
Cập nhật vào
4 Thg 6 2019

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "have a drink, take a drink , grab a bar stool". do all they have the same meaning?

how do you say "술을 먹다(drink alcohol?)" in English?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? "have a drink, take a drink , grab a bar stool". do all they have the same meaning?  

how do you say "술을 먹다(drink alcohol?)" in English?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question