Question
Cập nhật vào
9 Thg 6 2019

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? You want a meat dish or a vegetable dish?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? You want a meat dish or a vegetable dish?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question