Question
Cập nhật vào
9 Thg 6 2019

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? その時は俺の住んでる近くにおいでね

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? その時は俺の住んでる近くにおいでね
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question