Question
Cập nhật vào
9 Thg 6 2019

  • Tiếng Na Uy (bokmal)
  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Urdu
Câu hỏi về Tiếng Urdu

If you are male you would say
میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں

If you are female how would the same sentence be?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Urdu

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Urdu
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
If you are male you would say
میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں

If you are female how would the same sentence be?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question