Question
Cập nhật vào
13 Thg 6 2019

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Marathi Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Bangla
Câu hỏi về Tiếng Bangla

Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? what are you doing

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bangla

  • Tiếng Bangla
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Bangla
  • Tiếng Hin-đi

  • Tiếng Bangla
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bangla như thế nào? what are you doing
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question