Question
Cập nhật vào
28 Thg 6 2019

  • Tiếng Thái
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

put on weight in English? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này put on weight in English? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question