Question
Cập nhật vào
29 Thg 6 2019

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung (Taiwan) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

get back at có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Telugu Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này get back at có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question