Question
Cập nhật vào
29 Thg 6 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Đâu là sự khác biệt giữa 房子 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung (Taiwan)
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 家 và 房子 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question