Question
Cập nhật vào
2 Thg 7 2019

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 大家可以说说“裡“ 和“裏“ 的区别吗? . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 大家可以说说“裡“ 和“裏“ 的区别吗?.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question