Question
Cập nhật vào
7 Thg 7 2019

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Thụy Điển
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huite, neuf, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingts-dix et cent ? Y'a t-il des exception sur certaine écritures ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Pháp (Pháp)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huite, neuf, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingts-dix et cent ? Y'a t-il des exception sur certaine écritures ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question