Question
Cập nhật vào
8 Thg 7 2019

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? which is the correct "I was asked a question from him" or "I was asked a question by him" ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thụy Điển

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? which is the correct "I was asked a question from him" or "I was asked a question by him" ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question