Question
Cập nhật vào
8 Thg 8 2019

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Đâu là sự khác biệt giữa me puede escribir Puedo escribir ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa me puede escribir và Puedo escribir ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question