Question
Cập nhật vào
16 Thg 8 2019

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I miss you a little extra today . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I miss you a little extra today.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question