Question
Cập nhật vào
12 Thg 12 2016

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

como se logra entender el ingles hablado rapido cuando mucha veces solo llegas a entender cuando te hablan lento

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Rôman
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Rôman
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
como se logra entender el ingles hablado rapido cuando mucha veces solo llegas a entender cuando te hablan lento
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question