Question
Cập nhật vào
18 Thg 8 2019

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

"My vocal cords hurt"
"My voice hurts"

these two sentences have the same meaning?
If not, could you let me know what each sentence means?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"My vocal cords hurt"
"My voice hurts"

these two sentences have the same meaning?
If not, could you let me know what each sentence means?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question