Question
Cập nhật vào
14 Thg 12 2016

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

i dont know why korean people use 왜 as 뭐.
like, " hey, Haruka!"
"왜?" 왜 means "WHY" and 뭐 means "WHAT"
just please tell me the difference between them

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
i dont know why korean people use 왜 as 뭐.
like, " hey, Haruka!"
"왜?" 왜 means "WHY" and 뭐 means "WHAT" 
just please tell me the difference between them
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question