Question
Cập nhật vào
5 Thg 9 2019

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Mission complete!
or
Mission completed!

Which one is correct?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Malayalam
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Mission complete! 
or 
Mission completed!

Which one is correct?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question