Question
Cập nhật vào
11 Thg 9 2019

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Malaysia
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Mã Lai
 • Tiếng Indonesia
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

What is the difference between

tuần sau and tuần tới?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Malaysia

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What is the difference between 

tuần sau and tuần tới?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question