Question
Cập nhật vào
16 Thg 9 2019

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hey, you didn't microwave that. did you, because it's breast milk. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Hey, you didn't microwave that. did you, because it's breast milk. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question