Question
Cập nhật vào
17 Thg 9 2019

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? It needs a national-scale thinking coupled with a perfect business environment to develop and maintain a strong brand.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? It needs a national-scale thinking coupled with a perfect business environment to develop and maintain a strong brand.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question