Question
Cập nhật vào
17 Thg 9 2019

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 請問 我的課表 英文怎麼說?課表的單字很多種,哪種才是比較常用的呢?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 請問 我的課表 英文怎麼說?課表的單字很多種,哪種才是比較常用的呢?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question