Question
Cập nhật vào
20 Thg 9 2019

  • Tiếng Slovakia
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa ameliorate improve ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Slovakia
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa ameliorate  và improve ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question