Question
Cập nhật vào
23 Thg 9 2019

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Haiti
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Đâu là sự khác biệt giữa 제가 내가 ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Haiti
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 제가 và 내가 ?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question